Mycosten 80mg/g Medische Nagellak Fl 1 3ml CNK 2890382

€ 19,09

 ✚

19,09

Contra-indicaties:

Overgevoeligheid voor ciclopirox of voor een van de hulpstoffen van MYCOSTEN 80 mg/g nagellak.Aangezien geen klinische gegevens beschikbaar zijn, is MYCOSTEN 80 mg/g nagellak niet geïndiceerd voor gebruik bij kinderen.

Bijwerkingen:

Bijwerkingen worden gerangschikt volgens systeem/orgaanklasse en frequentie. De frequenties worden als volgt gedefinieerd: Zeer vaak (≥ 1/10) Vaak (≥ 1/100 tot < 1/10) Soms (≥ 1/1.000 tot < 1/100) Zelden (≥ 1/10.000 tot <1/1.000) Zeer zelden (< 1/10.000)

  • Huid- en onderhuidaandoeningen: Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): Allergische contactdermatitis.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen:

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie EUROSTATION II Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel Website: www.fagg.be - E-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps. be HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Pierre Fabre Benelux Henri-Joseph Genessestraat 1, B-1070 Brussel NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE393547 DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/ HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste verlening van de vergunning: 05/2011 Datum van hernieuwing van de vergunning: DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 11/2015 Goedkeuringsdatum: 10/2015 AFLEVERWIJZE Vrije afgifte

Lees minder

Lees meer

Bijsluiter: Download bijsluiter

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.
Dit geneesmiddel is enkel leverbaar in België!

Bent u tevreden over Online Pharma Box?

Wees de eerste om uw ervaring met Online Pharma Box te delen.

Maak een beoordeling

OnlinePharmaBox.be maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Met uw bezoek aan onze website gaat u akkoord met onze Privacy Voorwaarden en het gebruik van deze cookies.
Verberg dit bericht.

Ik begrijp het