Adrenaline Hcl Sterop 0,4mg/ml Sol Inj 10 X 1 Ud CNK 2585784

€ 13,81

 ✚

13,81

Indicatie
 • Anafylactische of anafylactoïde shock ten gevolge van een ernstige overgevoeligheidsreactie op een geneesmiddel, voedingsstof of insectenbeet (horzel, wesp, bij)
 • Hartstilstand
Gebruik

Volwassenen

 • langs I.M. weg
 • Dosering van 10 microgram/kg
 • Indien geen verbetering optreedt, mag deze dosis na 5 à 10 minuten herhaald worden.
 • Langs I.V. weg
 • Verdunning van 1:10.000 of meer (1:100.000) van de Epinefrineoplossing
 • Aanbevolen dosering: tot 5 microgram/kg over 5 à 10 minuten. Alternatief: zie bijsluiter
 • Gebruikelijke dosering: 1 mg I.V. indien nodig te herhalen om de 3 à 5 minuten
 • De injectie wordt bij voorkeur toegediend via een perifere vene en wordt gevolgd door een " flush " met minstens 20 ml NaCl voor injectie. Hoogstrand van de arm na injectie bevordert de verdeling van het geneesmiddel in het centraal compartiment.
 • Andere toedieningswijzen: zie bijsluiter

Kinderen

 • Eerste toediening: 10 microgram/kg of 0,01 mg/kg of 0,01 ml/kg/dosis oplossing aan 1 op 1000, ongeacht de indicatie
 • Voor anafylactische shock: toediening langs intramusculaire weg.
 • Bij hartstilstand: toediening langs intraveneuze weg.
 • Aanbevolen infusiesnelheid: 0,1 à 1 microgram/kg/minuut in functie van de respons

Toedieningswijze

 • Epinefrine mag vermengd worden met 0,9 % NaCl oplossingen (isotone oplossing)
Contra indicatie

Gezien de spoedeisende omstandigheden in geval van hartstilstand zijn er geen contra-indicaties.In geval van ernstige allergische reactie of vermoeden daarvan alsook bij alle andere spoedomstandigheden moet de arts bij de keuze van de toe te dienen of voor te schrijven medicatie rekening houden met de risico-batenverhouding.Injectie van Epinefrine is tegenaangewezen bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen, zoals organisch hartlijden, hartdilatatie, aritmie, coronaire insufficiëntie, organisch hersenlijden, cerebrale arteriosclerose.Injectie van Epinefrine is ook tegenaangewezen in de volgende gevallen:• Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen;• Patiënten met hypertensie, hyperthyroïdie of gesloten-hoekglaucoom;• Algemene anesthesie met gehalogeneerde koolwaterstoffen of met cyclopropaan (omwille van mogelijk levensbedreigende ventrikelaritmieën);• Cardiogene shock (omdat Epinefrine de zuurstofnood van het myocard vergroot);• Circulatoire collaps of hypotensie veroorzaakt door fenothiazines (omwille van risico van paradoxaal effect);• Bloeding door ruptuur van een groot bloedvat (hemorragische shock) of traumatische shock.

Bijsluiter: Download bijsluiter

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.
Dit geneesmiddel is enkel leverbaar in België!

Bent u tevreden over Online Pharma Box?

Wees de eerste om uw ervaring met Online Pharma Box te delen.

Maak een beoordeling

OnlinePharmaBox.be maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Met uw bezoek aan onze website gaat u akkoord met onze Privacy Voorwaarden en het gebruik van deze cookies.
Verberg dit bericht.

Ik begrijp het